Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Základné informácie

Študijný odbor: 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál

Základné informácie o štúdiu:
     Konzervatórium existuje od roku 2006. Prijíma žiakov z celého Slovenska. Každý rok sa otvára len jedna trieda s výučbou muzikálu.
     Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. Po štvrtom ročníku je ukončené maturitnou skúškou. V piatom a šiestom ročníku sa umelecké štúdium dopĺňa štúdiom odborných pedagogických predmetov, čo umožní absolventom po ukončení šiesteho ročníka vyučovať na základných umeleckých školách. Zároveň je absolvent konzervatória spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory alebo pokračovať v štúdiu na umeleckých vysokých školách a univerzitách humanitného smeru.
     Po ukončení šiesteho ročníka získa absolvent konzervatória vyššie odborné umelecké vzdelanie s titulom diplomovaný umelec (DiS. art.) akceptované v krajinách Európskej únie v rámci tabuľky ISCED ako 5B.

Podmienky štúdia a školné:
Žiaci sú ubytovaní v Domove mládeže, ktorý nie je súčasťou školy.
Na ubytovanie v Domove mládeže je štátny príspevok v zmysle platných predpisov.
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni neďaleko od konzervatória, ktorá nie je súčasťou školy.
Na stravu v školskej jedálni je štátny príspevok v zmysle platných predpisov.
Príspevok na štúdium je 80 € mesačne. Jeden školský rok trvá 12 mesiacov.
Zápisný poplatok pri vstupe do školy po prijatí žiaka je 50 €.
Zápisný poplatok sa platí len jedenkrát za celé štúdium.

 


 

 


 

webygroup

1037988

Úvodná stránka