Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Štúdium

Študijný odbor: 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál


Konzervatórium prijíma žiakov z celého Slovenska.
Otvára sa jedna trieda s počtom 14 žiakov.
Na prijímacie skúšky sa žiak pripraví v zmysle stanovených kritérií.

Základné informácie o štúdiu:
Súkromné konzervatórium ALKANA existuje od septembra 2006.
Je to jediné konzervatórium na Slovensku, 
ktoré vyučuje muzikál od 1. ročníka v samostatnom predmete „muzikálová tvorba“ počas šiestich rokov štúdia (v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR). Z predmetu „muzikálová tvorba“ je aj praktická maturitná a absolventská skúška.
Praktickú skúsenosť získavajú žiaci účinkovaním v muzikálových predstaveniach Divadla ALKANA, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch školy.

Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. Po štvrtom ročníku je ukončené maturitnou skúškou.
V piatom a šiestom ročníku sa umelecké štúdium dopĺňa štúdiom odborných pedagogických predmetov, čo umožní absolventom po ukončení šiesteho ročníka vyučovať na základných umeleckých školách. Zároveň je absolvent konzervatória spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory alebo pokračovať v štúdiu na umeleckých vysokých školách a univerzitách humanitného smeru.
Po ukončení šiesteho ročníka získa absolvent konzervatória vyššie odborné umelecké vzdelanie s titulom diplomovaný umelec (DiS. art.) akceptované v krajinách Európskej únie v rámci tabuľky ISCED ako 5B.

Podmienky štúdia a školné:
Žiaci sú ubytovaní v Domove mládeže, ktorý nie je súčasťou školy.
Na ubytovanie v Domove mládeže je štátny príspevok v zmysle platných predpisov.
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni neďaleko od konzervatória, ktorá nie je súčasťou školy.
Na stravu v školskej jedálni je štátny príspevok v zmysle platných predpisov.

Príspevok na štúdium je
80 € mesačne. Jeden školský rok trvá 12 mesiacov.
Zápisný poplatok pri vstupe do školy po prijatí žiaka je 150 €.
Zápisný poplatok sa platí len
jedenkrát za celé štúdium.

 


 

webygroup

839734

Úvodná stránka