Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Profil ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola ALKANA (S ZUŠ Alkana)

História a zameranie školy:
S ZUŠ ALKANA existuje od roku 2007, kedy bola zaradená do siete škôl MŠ SR. Skúsenosti umeleckej práce s deťmi však siahajú až do roku 1990, odkedy umelecky nadané deti v oblasti herectva, spevu a tanca dostali možnosť rozvíjať svoj talent v predstaveniach Divadla ALKANA . Vznikom S ZUŠ ALKANA sa vytvoril priestor na kvalitnejšiu výučbu muzikálu.
S ZUŠ ALKANA sa venuje výučbe muzikálu v dramatickom, hudobnom a tanečnom odbore v zmysle učebných osnov Školského vzdelávacieho programu.
Praktické skúsenosti získavajú žiaci pravidelným účinkovaním v Divadle ALKANA.
Od roku 2009 pôsobí S ZUŠ ALKANA aj v Ružomberku.

Dĺžka štúdia a vek žiakov:
Muzikálová prípravka pre deti od 4 do 6 rokov trvá 2 roky
Základné štúdium 1.stupeň pre deti od 7 do 15 rokov trvá 8 rokov
Základné štúdium 2. stupeň pre mládež od 15 do 25 rokov trvá 4 roky

Muzikálová prípravka
Deti od 4 do 6 rokov (predškolský vek)
sa učia základom herectva, spevu a tanca . Vyučujú sa v skupine 10 –12 detí 2x do týždňa po jednej hodine. Stretávajú sa v čase 17.15 – 18.00 alebo 18.05 – 18.50. Vyučovanie jednej hodiny trvá 45 minút.

Výučba je zameraná na hudobno-dramatickú výchovu (výučba spevu, hereckého výrazu, rečového prejavu – artikulačné cvičenia, tvorivé hry, práca s mikrofónom, prvé skúsenosti s účinkovaním na javisku) a
tanečnú výchovu ( základy tanečnej techniky, gymnastika, nácvik choreografií a účinkovanie v muzikálových predstaveniach Divadla ALKANA). 

Poplatok za výučbu v muzikálovej prípravke je 18 € mesačne.

Základné štúdium 1. stupeň
Deti od 7 – 15 rokov (školský vek)
sa vyučujú muzikálové herectvo, muzikálový spev a tanec (zameraný na balet, džez, step a gymnastiku) v troch odboroch: dramatickom, hudobnom a tanečnom. Podľa zamerania odboru sa vyučuje v skupine alebo individuálne. Výučba trvá 8 rokov, začína sa 1. ročníkom vo veku 7 rokov. Vyučuje sa v zmysle učebných osnov Školského vzdelávacieho programu S ZUŠ ALKANA.
Účinkovanie v muzikáloch vyžaduje u žiaka umeleckú výkonnosť v oblasti herectva, spevu i tanca. Táto skutočnosť je pre žiaka dosť náročná.
Preto sa žiak v základnom štúdiu 1. stupňa zúčastňuje výučby najmä v tanečnom odbore a podľa miery talentu aj v ďalších odboroch – spev, herectvo.

Poplatok mesačne: jeden odbor 25 €, dva odbory 33 €, tri odbory 39 €.

Rozvrh: vyučovanie v základnom štúdiu prebieha nasledovne:
utorok a štvrtok: výučba podľa rozvrhu od 14.45 do 18.00 podľa ročníkov.
streda: nácvik na predstavenia, zhrávky, generálky a vystúpenia
pondelok a piatok : individuálne hodiny

Základné štúdium 2. stupeň
Mládež od 15 – 25 rokov
sa vyučuje muzikálové herectvo, muzikálový spev a tanec zameraný na džez a step v troch odboroch: dramatickom, hudobnom a tanečnom.
Žiak môže navštevovať jeden, dva alebo tri odbory. Podľa zamerania odboru sa vyučuje v skupine alebo individuálne.

Poplatok je 22 € mesačne za každý odbor zvlášť.
 

 


 

webygroup

904878

Úvodná stránka