Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Profil konzervatória

Súkromné konzervatórium ALKANA
 

Súkromné konzervatórium ALKANA vzniklo v septembri 2006 s cieľom profilovať zameranie konzervatória na muzikál vo výučbe i umeleckej praxi.
Na tento účel škola vytvorila vhodné vzdelávacie podmienky.


Muzikál sa vyučuje v hlavnom predmete muzikálová tvorba v súčinnosti s praktickými i teoretickými predmetmi z oblasti herectva, spevu a tanca v súvislom šesťročnom štúdiu.

Umeleckú muzikálovú prax získavajú žiaci pravidelným účinkovaním v muzikálových predstaveniach Divadla ALKANA, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch školy a má výborné technické vybavenie.

Profesionálne divadelné podmienky, časté vystupovanie, kontakt s publikom, umelecké hodnotenie každého predstavenia pedagógmi školy sú základom získania umeleckých skúseností budúceho muzikálového umelca.
Na túto skutočnosť kladie škola veľký dôraz.

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu ALKANA trvá šesť rokov a je ukončené absolventským diplomom. Po ukončení šiesteho ročníka získa absolvent konzervatória vyššie odborné umelecké vzdelanie s titulom diplomovaný umelec (DiS. art.).
 

Absolvent konzervatória je spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory, vyučovať na základných umeleckých školách alebo pokračovať v štúdiu na umeleckých vysokých školách a univerzitách humanitného smeru.

Konzervatórium prijíma žiakov z celého Slovenska po ukončení 9. ročníka ZŠ, ktorí úspešne absolvujú prijímacie skúšky.

Študijný odbor: 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

Riaditeľka konzervatória:
Mgr. Alena Kaňuková

Kontakt:
Tel. 02/64 53 13 59

Adresa:
Súkromné konzervatórium ALKANA
Batkova 2
841 01 Bratislava 

 


 

webygroup

839728

Úvodná stránka