Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sú zamerané na zistenie vedomostí všeobecného vzdelania a miery umeleckého talentu žiaka v oblasti herectva, spevu a tanca s dôrazom na jeho osobnostný prejav.
U žiaka sa vyžaduje dobrý zdravotný stav, dobré hlasové dispozície, dobré študijné výsledky a umelecký talent.

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. V oblasti všeobecného vzdelania skúšobná komisia prihliada na študijné výsledky žiaka v základnej škole. Žiak napíše krátku esej na zadanú tému.

2. V oblasti umeleckého vzdelania prihliada komisia na výsledky žiaka v základnej umeleckej škole alebo inej umeleckej aktivite. Žiak môže predložiť diplomy alebo kópiu vysvedčenia zo ZUŠ.

3. Mieru osobnosti žiak preukáže vyplnením testu zadaného školským psychológom.

4. Miera talentu v oblasti herectva, spevu a tanca žiak preukáže nasledovne:

• HERECTVO:

a) Zarecituje naspamäť jednu báseň alebo úryvok z prózy alebo monológ z divadelnej hry podľa vlastného výberu.

b) Predvedie pohybovú etudu bez slov s krátkym príbehom v rozsahu 2 minút.

c) Prečíta zadaný text, ktorý mu určí skúšobná komisia.

• SPEV:

a) Zaspieva jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu bez hudobného podkladu.

b) Zaspieva jednu muzikálovú alebo populárnu pieseň podľa vlastného výberu s hudobným podkladom, ktorý si žiak sám prinesie. Hudobný podklad nesmie obsahovať spev.

c) Skúšobná komisia zisťuje u žiaka jeho hlasový rozsah, intonačné a rytmické schopnosti.

• TANEC:

a) Zatancuje vlastnú tanečnú ukážku (choreografiu) v ľubovoľnej tanečnej technike na hudobný podklad, ktorý si sám prinesie.

b) Predvedie vlastnú gymnastickú zostavu podľa svojich možností.

c) Zopakuje predvedenú tanečnú variáciu.

• VLASTNÝ VÝBER:

Žiak dostane priestor na predvedenie umeleckého výkonu, ktorý ho bližšie charakterizuje po umeleckej stránke (napríklad hra na hudobnom nástroji, komediálny výstup, moderátorský prejav, ukážka z muzikálu a iné).


 

webygroup

1014615

Úvodná stránka