Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Pedagógovia

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. et Mgr. Jana Čahojová – nemecký jazyk
Mgr. Branislav Hrdlovič – slovenský jazyk a literatúra, informatika
Mgr. Michal Kubička – anglický jazyk
Mgr. Agnesa Ondrejková – pedagogika, psychológia, etická výchova, občianska náuka, a školský psychológ

Pedagógovia umeleckých teoretických odborných predmetov

Mgr. Peter Čahoj, PhD. – dejiny divadla, rozbor drámy, estetika dramatických umení
Mgr. et Mgr. Jana Čahojová – dejiny muzikálu, interpretačný seminár
Mgr. Júlia Lenhardtová, DiS. art. – dejiny hudby, sluchová analýza, náuka o hudbe

Pedagógovia umeleckých praktických odborných predmetov

Muzikálová tvorba
Mgr. Alena Kaňuková
Mgr. Peter Čahoj, PhD.
Mgr. et Mgr. Jana Čahojová

Herectvo (herectvo, javisková reč, umelecký prednes, moderovanie)
Mgr. art. Petra Gažíková Lángová
Mgr. art. Soňa Kubalová

Spev (sólový spev, ansámblový spev, šansón)
Mgr. art. Miriam Maťašová
Mgr. art. Katarína Pilchová

Klavír
Mgr. Nora Šrobárová

Tanec (klasický, ľudový, džezový, stepový, pantomíma, javiskový pohyb)
Mgr. art. Michaela Wallová
Mgr. Lucia Kováčiková
Bc. Patrícia Fuzáková

 

 


 

webygroup

1037986

Úvodná stránka