Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikálové divadlo, konzervatórium, gymnázium, základná umelecká škola - ZUŠ, Bratislava, Ružomberok

Pedagógovia

Pedagógovia, ktorí vyučujú v konzervatóriu:

Mgr. Peter Čahoj, PhD.
• dejepis
• dejiny divadla
• rozbor drámy
• estetika dramatického umenia
• dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

Mgr. et Mgr. Jana Čahojová
• nemecký jazyk
• fyziológia a hygiena hlasového aparátu
• dejiny muzikálu
• pedagogika hlavného odboru štúdia
• interpretačný seminár                                              

Mgr. Branislav Hrdlovič
• slovenský jazyk a literatúra
• informatika

Mgr. Alena Kaňuková
• hlavný odbor štúdia muzikálová tvorba
• umelecká prax interná
• metodika hlavného odboru štúdia                        
• umelecká prax verejná

Mgr. Lucia Kováčiková
• klasický tanec
• ľudový tanec

Mgr. art. Soňa Kubalová
• herectvo
• umelecký prednes
• javisková reč                                      
• javiskový pohyb
• pantomíma
• moderovanie
• práca pred kamerou a mikrofónom 

Mgr. Michal Kubička
anglický jazyk

Mgr. Júlia Lenhardtová, DiS. art.
• spev
• zborový spev
• sluchová analýza
• dejiny hudby
• náuka o hudbe

Mgr. art. Miriam Maťašová
• spev

Bc. Patrícia Milerová
• džezový tanec
• stepový tanec

Mgr. Agnesa Ondrejková
• občianska náuka
• etická výchova
• psychológia
• pedagogika
• didaktika hlavného odboru štúdia,
• pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
• estetický seminár 
• pedagogicko-umelecká prax
• diplomový seminár

Mgr. art. Bc. Katarína Pilchová
• spev
• šansón

• ansámblový spev                                        

Mgr. Nora Šrobárová
hra na klavíri

 

 

 


 

webygroup

1000923

Úvodná stránka